Home » Over MVGM » Kernwaarden

MVGM kernwaarden

MVGM heeft een sterk en enthousiast team – het meest waardevolle bezit van ons bedrijf. Het zijn de mensen die ons bedrijf succesvol maken. We willen een omgeving bieden waarin onze medewerkers geluk in hun carrière kunnen vinden en dit kunnen delen met hun collega’s, klanten en al onze stakeholders. Deze manier van werken wordt weerspiegeld in onze kernwaarden.

  • Betrokken
  • Resultaatgericht
  • Innovatief
  • Kwaliteit

Betrokken bij de mens en de maatschappij

MVGM heeft respect voor mens en maatschappij. Engagement en integriteit zijn van het grootste belang voor het MVGM-team. Wij bieden onze medewerkers de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen. MVGM erkent het belang van verantwoord ondernemen, dat bijdraagt aan de stabiliteit van de samenleving waarin wij leven en werken. Wij dragen bij aan de bescherming van het milieu door bijvoorbeeld verregaande digitalisering en het gebruik van een groene vloot. MVGM beheert ook vastgoed in lijn met de groene doelstellingen van klanten. Ook sponsoren wij diverse sociale en sportieve initiatieven.

Resultaatgerichtheid voor klant en medewerker

De ambitie van MVGM zijn tevreden klanten en betrokken en gedreven medewerkers. Wij begrijpen de veranderende behoeften en wensen van onze klanten en spelen hier flexibel en deskundig op in. Wij voeren regelmatig tevredenheidsenquêtes uit voor zowel klanten als medewerkers en streven altijd naar het hoogst haalbare resultaat. Met een diepgaande kennis van voortdurend veranderende wet- en regelgeving biedt MVGM een proactieve aanpak en vertaalt het inzicht in de praktijk, met als resultaat een optimaal rendement voor klanten.

Innovatie

MVGM stimuleert medewerkers om de ontwikkelingen in de markt, waaronder bijvoorbeeld de ontwikkelingen in de technologie, met enthousiasme te volgen. Wij begrijpen de noodzaak van innovatie. Meer nog, wij omarmen innovatie. Wij denken buiten de kaders en zien kansen in voortdurend veranderende markten. Het is aan ons om deze kansen voor onze activiteiten in kaart te brengen, in samenwerking met derden en voor klanten, en deze door verdere digitalisering om te zetten in innovatieve businessconcepten en optimalisaties.

Kwaliteit van de dienstverlening

Wij streven naar marktleiderschap in kwaliteit en naar het creëren toegevoegde waarde voor onze klanten en stakeholders. Wij zetten ons individueel en collectief in om het beste resultaat voor onze klanten te bereiken. MVGM garandeert de kwaliteit van haar dienstverlening onder meer door lidmaatschappen, partnerschappen en certificering van en door diverse gerenommeerde instellingen. Bijvoorbeeld de ISAE 3402 type II certificering.